Tranh Treo Tường Hươu Vàng Dưới Ánh Trăng

345.000