Tranh bình hoa sen đất vàng treo tường ý nghĩa

1.200.000